Historie Eiffelovy věže

Jak již bylo zmíněno, Eiffelova věž byla postavena v letech 1887 až 1889. Byla postavena ku příležitosti stého výročí velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se v Paříži v roce 1889 konala. Eiffelovka na svém místě měla stát pouze 20 let, do roku 1909. Ovšem kvůli účelům coby meteorologické stanice a později i televizní a rozhlasový vysílač byla zachována. Obyvatelé Paříže tuto stavbu nejprve nenáviděli. Např. slavný spisovatel Guy de Maupassant pravidelně navštěvoval ve věži zřízenou restauraci a jeho podávané vysvětlení bylo, že toto místo je jediné v Paříži, odkud se na věž nemusí dívat. Dalšími slavnými kritiky Eiffelovky byli např. Alexander Dumas nebo Émile Zola. Počátkem 20. století naopak mnoho umělců a básníků začalo ve svých dílech Eiffelovku oslavovat – např. Apollinaire nebo Cocteau. Eiffelova věž se tak začala objevovat v literatuře a dokonce i na obrazech dnes proslavených malířů – Pissaro či Seurat.

Ale v současné době je věž významným turistickým cílem, na nějž jsou Pařížané hrdí a který ročně navštíví milióny turistů.

Eiffel, podle kterého nese věž svůj název, původně ve svých plánech počítal s postavením věže v Barceloně ve Španělsku v roce 1888, kdy tam probíhala Světová výstava. Ovšem projekt byl radními zamítnut, byl moc nákladný a v porovnání s architekturou města také nevkusný. Ihned po té tedy Eiffel podal svůj návrh v Paříži, kde se výstava měla konat o rok později. V Paříži bylo předvedeno mnoho návrhů – např. obří gilotina jako počest obětem revoluce, nebo vysoký sloup s osvětleným vrcholem, který by osvěcoval noční město. Nakonec ale zvítězil projekt Gustava Eiffela.

Historie Eiffelovky v číslech

Na celém projektu pracovalo 50 inženýrů a vypracovalo se celkem 5 300 výkresů. Bylo detailně vykresleno všech 18 038 železných trámů – ocelových kusů, které byly spojeny pomocí 2 500 milionů nýtů (nýt je mechanická součástka, určená pro nerozebíratelné spojování různý předmětů a pro velmi staticky namáhané konstrukce). Ocelová konstrukce váží zhruba 7 500 tun, ovšem celková hmotnost je 10 100 tun. Montáž si vyžádala 250 pracovníků. Základna má průměr 130 metrů. Stavba věže se původně předpokládala na 14 měsíců, nakonec se však téměř zdvojnásobila na 26 měsíců a celková plánovaná cena prodražila o 1,5 milionů franků.

Věž stojí na čtvercovém pozemku o délce stran 125 metrů. Eifellovka je 324 metrů vysoká a pokud chcete spojit kulturní zážitek se sportem, je tu pro vás 1 710 schodů, po kterých se dostanete až do třetího patra. Stavba leží 33 metrů nad mořem a za jasného dne je vidět z vrcholu věže do dálky zhruba 67 km.

Repliky Eiffelovky

Po dostavbě Eifellovky se všude po světě začaly objevovat projekty, které překonávaly výšku 300 metrů. Ve Velké Británii se například vyhlásil konkurz na výstavbu věže, která by přesahovala 360 metrů. Británie si chtěla zachovat svou hrdost a chtěla mít symbol prezentující její sílu, bohužel předvedené projekty byly na tehdejší dobu nevyhovující a ani jeden z nich nebyl dokončen.

První replika se objevila v Lyonu a z části se Eiffelovce podobala. Účel výstavby byl pro vysílání.

Jako další se objevila menší napodobenina věže v Praze a nese název Petřínská rozhledna. Má výšku 60 metrů. Další replika Eiffelovky je součástí hotelu Paris Las Pegas a měří 165 m, další se nachází v Tianducheng, Hangzhou v Číně a měří 108 metrů, přibližně stometrová napodobenina se nachází v zábavním parku Konga Island v Ohiu v USA a další v zábavním parku ve Virginii. Přesně 100 metrů vysoká je i kopie ve městě Shenzen v Číně.Krátce o Eiffelově věži

Místo: Paříž, Francie
Postavena: 1887 - 1889
Výška: 324 metrů
Konstruktér: Gustav Eiffel